Site Overlay

Zpracování dat kvality

Data, to je naše doména

Nechte si od nás zpracovat Vaše hory dat. Zpracujeme je do prezentovatelné podoby.

Přepis dat do elektronické podoby

Vaše ručně psané hodnoty stačí jen vyfotit či oskenovat a my Vám je přepíšeme do elektronické podoby pro další zpracování

Analýza dat a statistika

Vyhodnotíme přepsaná data do různých typů statistik a tabulek, které můžete okamžitě prezentovat

Grafické znázornění

Pro lepší vyjádření hromady čísel Vám vytvoříme příslušný grafický výstup

Co od nás dostanete?

Přepis dat do elektronické podoby

Statistika
Popisná statistika
Vyhodnocení způsobilosti Cp/Cpk
Pravděpodobnost reklamace
Kontyngenční tabulky
a další datové analýzy

Grafická podoba
Grafické vyjádření dat
Paretova analýza
Histogramy
a další grafické výstupy